PRAVIDLA

MOTTO SOUTĚŽE:

„ PŘI POBYTU NA LEDOVÉ PLOŠE MĚJME NA PAMĚTI , ŽE JSME VŠICHNI LIDÉ,

A PROTO SE VŠICHNI RESPEKTUJME A NEURÁŽEJME! ‘‘

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

A: Účastníci soutěže 

– viz. TÝMY (11 týmů)

B : Herní systém

1)      Základní část – všechna mužstva se utkají každý s každým dvoukolově, to je 20 utkání na jedno mužstvo.

 

2)      Play-off – startují mužstva na 1.- 8. místě dle celkového umístění po základní části.

1.kolo: 1. – 8.     2. – 7.     3. – 6.     4. – 5.

2.kolo: semifinále

3. kolo finále + utkání o 3. místo

Všechny série Play-off se hrají na 3 vítězná utkání, utkání o 3 místo na 2 utkání.

Týmy, které se umístí na 9. – 11. místě odehrají skupinu B, každý s každým dvoukolově o konečné celkové umístění..

C : Pravidla soutěže:

1)      Hraje se podle platných pravidel ČSLH mimo tzv „Hybridního zakázaného uvolnění“, Toto pravidlo se i v letošní sezóně JHNL posuzovat nebude.

2)      Hrací doba 3×15 čistého času. Rozbruslení 5 minut před zápasem. Přestávky mezi třetinami minimální. Každý tým se dostaví k utkání včas, tj. minimálně 5 min před oficiálním začátkem utkání uvedeném v rozpisu.

3)      Za vítězství tým získá 2 body, za remízu oba týmy po 1 bodu. Pro Play off následují samostatné nájezdy. Na každé straně 3 hráči (každý jiný) systémem „Náhlá smrt“, v případě, že se nerozhodne po odjetých 3 sériích, opakují se nájezdy, kde už může za každý tým provést nájezd jeden a ten samý hráč.

4)      V soutěži mohou hrát hráči, kteří nehrají soutěže řízené ČSLH. V lize neregistrovaných hokejistů mohou startovat pouze neregistrovaní hráči. Neregistrovaným hráčem se rozumí ten hráč, který v sezoně od 1. 9. 2018 – 31.3. 2019 neodehraje ani jeden zápas a ani nebyl uveden na soupisce žádného týmu při zápase mistrovských soutěží registrovaných hokejistů. Hráč trénující v registrovaném hokejovém klubu, muže odehrát utkání v lize neregistrovaných hokejistů, ale poté nesmí odehrát žádné utkání ani nesmí být uveden na soupisce zápasu v registrovaném hokejovém klubu. Při porušení tohoto bodu, budou tomuto týmu kontumována ve prospěch soupeře zpětně všechna utkání bez vyjímky (i ta ve kterých hráč nenastoupil). Výjimku tvoří pouze brankáři.

5)      Každý hráč startuje na vlastní nebezpečí.

6)      Každé mužstvo odevzdá před začátkem soutěže soupisku a to číslo, jméno a příjmení hráče a datum narození hráče. Hráč neuvedený na soupisce nesmí nastoupit do zápasu. Soupisku odevzdá vždy alespoň 10 minut před zápasem časomíře a na ní vyznačí hráče, kteří do zápasu nastupují.  Hráč může během sezóny jedenkrát přestoupit – jinak může nastupovat pouze za to mužstvo, které má hráče uvedeného na soupisce. Vyjímku tvoří pouze brankáři. Každý hráč, který zasáhne do utkání, bude v době utkání disponovat průkazem totožnosti s fotografií.

7)      Tým, který podá protest proti neoprávněnému startu hráče musí do 48 hodin doložit materiál, který dokáže, že hráč je registrovaný v nějaké soutěži (webové stránky, noviny apod.). Každý hráč se v případě protestů musí prokázat průkazem totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičký průkaz…). Kontrolu provádějí rozhodčí, popřípadě pracovník časomíry. V případě nepředložení průkazu totožnosti z jakéhokoliv důvodu, bere se to jako porušení pravidel, provede se záznam do zápisu o utkání a utkání bude kontumováno ve prospěch soupeře.

8)     Mezi týmy může dojít ke vzájemné dohodě před utkáním, toto bude uvedeno v zápise o utkání podepsané zástupci obou týmů. Jedná se o situace, kdy do utkání zasáhne hráč, který není na soupisce daného týmu.

9)      Při nedostavení se k utkání mužstvo platí všechny náklady, druhé mužstvo může bezplatně využít ledovou plochu.

10)    O přeložení zápasu lze požádat nejpozději 3 dny (72 hodin) před začátkem utkání. Přeložení zápasů vždy záleží na dohodě obou mužstev. Každé mužstvo má nárok požádat o přeložení zápasu maximálně 1x za sezónu. Každé další přeložení zápasu bude podmíněno poplatkem 500,- Kč.

11)     V případě oznámení o neodehrání utkání 72 hodin a méně před začátkem utkání, bude tým, který utkání odvolal, hradit náklady ve výši startovného na jedno utkání, tj. 1.200,- Kč. Tyto náklady budou případně čerpány z uhrazené vratné kauce na konci sezóny.

12)     Evidují se desetiminutové tresty (2×10 minut = stop na nejbližší zápas) a tresty do konce utkání (= stop na nejbližší zápas). Při udělení trestu ve hře řeší zastavení činnosti ve hře vedení soutěže (dva a více utkání stop). Evidenci udělených trestů bude sledovat časomíra společně s rozhodčími. V případě porušení zákazu nastoupení v utkání JHLN informují vedoucího soutěže, který provede další kroky. V případě, že hráč jakéhokoliv týmu nastoupí v trestu do utkání, bude toto utkání kontumováno ve prospěch soupeře. Týmu, který poruší zákaz startu (hráč nastoupí do utkání pod jiným jménem, číslem apod.) bude potrestán finanční pokutou ve výši 500,- Kč. Tato pokuta bude odečtena z kauce.

13)     Po každém utkání předá obsluha časomíry do kabiny každého mužstva kopii zápisu a bude řešit případné nedostatky, popřípadě změny střelců, asistentů apod. do 15 min po skončení utkání. Každý tým nahlásí hodnocení rozhodčích v daném utkání.

D : Finanční náležitosti :

1)      Startovné do soutěže je 600,-Kč a 3.600,-Kč vratná kauce za každé mužstvo – platí se do začátku soutěže.

2)      Za každé utkání platí mužstvo vždy před utkáním 1.200,-Kč. Tato částka slouží na odměny rozhodčím, časomíře a organizaci utkání.

E : Odměny mužstev :

1)      Celkový vítěz soutěže získává putovní prezidentský pohár, týmy na 2. – 11. místě získávají věcné ceny. Dále bude odměněno mužstvo na 1.místě po základní části soutěže.

2)      Bude vyhodnocena soutěž slušnosti (trestné  minuty) – (pouze v případě dodání kompletní soupisky s čísly hráčů a její dodržování).

3)      Bude vyhodnocena střelecká tabulka a kanadské bodování (pouze v případě dodání kompletní soupisky s čísly hráčů a její dodržování).

F : Protesty a kontumace :

1)      Protesty řeší vedoucí soutěže za pomoci poradních hlasů rozhodčích a zástupců oddílu.

Kontumace – při nedodržení ustanovení a řádů JHLN – 5:0 v neprospěch provinivšího mužstva. Při kontumaci se góly a asistence do střelecké soutěže nezapočítávají, do soutěže slušnosti se započítává dosavadní průměr.